Personuppgiftspolicy

Information om hur denna webbsida hanterar personuppgifter

Senaste uppdateringen 2018-10-28

När du besöker denna webbsida kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Vi vill därför i denna personuppgifterpolicy (privacy policy) informera dig om vad detta innebär och om dina lagstadgade rättigheter.

Information du ger oss eller tredje part

Din ip-address lagras av vår webbserver-leverentör när du besöker webbplatsen. Om du kontaktar oss via mail eller kontaktforumulär lagras din ip-adress av vår mail-leverentör .

Om du väljer att kontakta oss på något sätt kan vi också komma att samla in uppgifter du då väljer att dela, till exempel din mailaddress och det namn du uppger.

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter:

Vid besök på denna webbplats kan vi komma att samla in icke-personlig information. Exempel på sådan icke-personlig information kan vara vilken webbläsare och enhet du använder för att besöka webbplatsen. Denna information använder vi för statistik i syfte att förbättre webbsidan. Sådan information är dock möjlig att använda för att identifera dig.

Om du väljer att få nyhetsbrev från oss kan vi komma att använda de uppgifter du delat för att kunna skicka dig nyhetsbrev. Du närhelst du önskar tacka ja eller tacka nej till nyhetsbrev från oss.

Webbkakor

Denna webbplats använder så kallade webbkakor i samarbete med tredje part. Läs mer om vad detta innebär för dig i vår cookiepolicy. Vi ber dig att acceptera vår användning av kakor som en del av att acceptera denna personuppgiftspolicy.

Hur dina data lagras säkert:

Vi vidtar alla åtgärder vi bedömer som nödvändiga för att skydda dina personuppgifter. Detta inkluderar både tekniska och administrativa åtgärder.

Dina rättigheter:

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har lagrat och även att rätta eventuella felaktigheter eller uppdatera ofullständig information. För att göra detta kan du kontakta oss

Du kan också be oss att radera dina eventuellt sparade personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Önskar du det kan du kontakta oss

Så godkänner du vår privacypolicy:

Du godkänner denna policy genom att fortsätta använda denna webbplats.

Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar

Vi ber dig att vid återkommande besök till denna webbplats kontrollera om denna policy har uppdaterats (se för senaste uppdateringen överst). Om förändringar har skett sedan ditt senaste besök ber vi dig att på nytt läsa igenom och godkänna denna policy.