Lagar och regler för drönare

Så flyger du lagligt i Sverige

Vi sammanfattar vad som gäller för drönare både med och utan kamera

För dig som vill flyga utomhus gäller vissa lagar och rekommendationer. Vi är inga jurister men ska försöka ge sammafattning av vilka regler som är viktiga att känna till 2018-2019.

Lagarna gäller både om du flyger privat och som företag (alltså för ekonomisk vinning eller på uppdrag). Men de är mer omfattande för professionella piloter och yrkesfotografer.

Sammanfattning:


Behövs tillstånd för att flyga drönare?

Tillstånd för att som flyga drönare som privatperson behövs oftast inte om den väger under 7kg och den flygs inom synhåll för piloten.

Men det förutsätter att du är långt ifrån platser där du kan störa eller orsaka skada, till exempel flygplatser, helikopterlandningsplatser, andras egendom eller andra människor och djur. Tänk också på att inte flyga över skyddsobjekt och andra skyddade områden.

Du behöver alltid tillstånd om du:

  1. Tjänar du pengar på en flygning (kontakta då transportstyrelsen).
  2. Vill flyga högre än 120 meter.
  3. Vill flyga utom synhåll.
  4. Har en multicopter som väger mer än 7kg.

Du behöver absolut inte ansöka om tillstånd om du:

Flyger hemma :). Mer generellt är vår bedömning är att du inte behöver tillstånd från någon myndighet så länge flygningen sker inomhus.

Men det förutsätter att du inte använder kameran, då kan andra regler gälla som vi berättar mer om längre ned.

Läs mer om tillstånd:

Mer information om tillstånd och regler kan du läsa på Transportstyrelsens hemsida


Vad gäller för att flyga i kontrollzon (flygplatszon) nära flygplatser?

Från februari 2018 blev det tillåtet att flyga i flygplatszoner, som inkluderar till exempel Stockholm city med restrictioner:

För att se alla kontrollzoner och vilka max flyghöjder som gäller titta på drönarkartan från Luftfartverket.


Var får jag inte flyga?

Du får inte flyga över:


Behövs tillstånd för att fotografera med drönare?

För företag:

För företag eller dig som flyger på uppdrag krävs troligtvis tillstånd för att filma. Så fort andra människor och deras egendom filmas kan det här bli extra snårigt och det är en god idé att läsa på Datainspektionens hemsida (sökt på drönare när du går in på deras sida). Risken är nämligen att du plötsligt filmar något som räknas som personuppgifter.

För privatpersoner:

Att som privatperson fotografera och filma kräver inte att du ansökter om tillstånd för själa inspelningen. Men du måste själv se till att själva filmandet, filmerna och spridandet av filmerna inte inkränker på andra människor integritet (sunt förnfut fungerar oftast, men att filma badplatser eller in genom fönster ges som tydliga exempel på vad som är kränkande).


Får jag lägga upp filmer och bilder på internet?

Om du bara filmat och fotograferat offentliga platser och offentliga evenemang är det antaligen okej att lägga upp dem på internet.

Men i Sverige finns det en del lagar kring "publicering och spridning av geografisk information" (alltså flygfoto). Därför kan det i flera fall krävas tillstånd för att lägga upp film och fotografier tagna med drönare så läs för säkerhet skull mer på Lantmäteriet. De har en bra lista på när det är fritt fram att lägga ut allt på din webbsida eller sociala medier.


Vidare läsning:

Luftfartverket Transportstyrelsen